Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Tp.HCM đến năm 2045

28-01-2019

Mục đích của kiến nghị trên nhằm phát triển đô thị bền vững. Được biết, UBND Tp.HCM sẽ đánh giá hiện trạng, tình hình quản lý, thực hiện quy hoạch chung xây dựng trong những năm qua cũng như nguyên nhân của việc chưa thực hiện hiệu quả quy hoạch được duyệt.

Việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung Tp.HCM sẽ theo hướng nhấn mạnh việc đề ra chính sách, chú trọng nội dung hướng dẫn thực thi và kiểm soát phát triển quy hoạch; đề ra các giải pháp đột phá, đồng bộ cho các vấn đề đô thị như: Dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường; tăng cường kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả công tác của nhà nước trong quản lý, thực hiện quy hoạch...