Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Quyền sở hữu

Trình tự, thủ tục mua bán nhà ở đối với các tổ chức nước ngoài   

Trình tự, thủ tục mua bán nhà ở đối với các tổ chức nước ngoài

27/02/2019

Hỏi: Đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán nhà ở đối với các tổ chức nước ngoài.

Người Việt định cư ở nước ngoài được cấp quyền sở hữu nhà thế nào?   

Người Việt định cư ở nước ngoài được cấp quyền sở hữu nhà thế nào?

19/01/2019

Người Việt định cư ở nước ngoài được cấp quyền sở hữu nhà thế nào?