Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Nghĩa vụ tài chính

Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất là khi nào?   

Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất là khi nào?

06/07/2019

Đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, thời điểm tính thu tiền sử dụng đất là khi Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.